لیست قیمت و شرایط فروش

تاریخ ابلاغ : 97/03/06

تاریخ ویرایش :97/03/06

• مدت زمان تحویل کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو 30 روز کاری می باشد.

• تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• نرخ بهره فروش اقساطی برای پیش پرداخت 50 % معادل 22 %، براي پیش پرداخت 40 % معادل 23 % و برای پیش پرداخت 30 % معادل 24 % در سال محاسبه شده است.

• پیش پرداخت های 50%، 40% و 30 % معادل درصد از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد.

• حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت پرشیاخودرو تامین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

• با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

• متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت پرشیاخودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیاخودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

• در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

• پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمی گردند.

• کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو دارای گارانتی 5 ساله / 150.000 کیلومتر و همچنین سرویس دو ساله BMW Service Inclusive Plus مي باشند.

 

شرایط فروش ویژه تیپ های مختلف خودروی BMW سری 5 سدان مدل 2017 شامل اقساط 6 ماهه بدون بهره و اقساط 12 ماهه با بهره 11 % و بسته ویژه SP6 می باشد. بسته ویژه SP6 شامل 3 سرویس زیر می باشد:
• SP1: بیمه بدنه رایگان یک ساله برای خریدهای نقدی
• SP2: سرویس BMW Ultimate Spa برای دو سال
• SP3: سرویس BMW VIP Package برای دو سال
اطلاعات تکمیلی این بسته ها را از نمایندگی های پرشیاخودرو در سراسر کشور دریافت نمایید.

BMW 1 Series 5-door - Premium - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4399000000 6 ماهه 2444000000 357900000
2 4399000000 6 ماهه 2043000000 430700000
3 4399000000 6 ماهه 1643000000 503800000
4 4399000000 12 ماهه 2454000000 188200000
5 4399000000 12 ماهه 2056000000 226900000
6 4399000000 12 ماهه 1658000000 266000000
7 4399000000 18 ماهه 2515000000 131600000
8 4399000000 18 ماهه 2120000000 159000000
9 4399000000 18 ماهه 1725000000 186800000
10 4399000000 24 ماهه 2525000000 103400000
11 4399000000 24 ماهه 2132000000 125100000
12 4399000000 24 ماهه 1740000000 147100000
13 4399000000 36 ماهه 2596000000 75100000
14 4399000000 36 ماهه 2209000000 91100000
15 4399000000 36 ماهه 1822000000 107500000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4840000000 6 ماهه 2689000000 393800000
2 4840000000 6 ماهه 2248000000 473900000
3 4840000000 6 ماهه 1808000000 554300000
4 4840000000 12 ماهه 2700000000 207100000
5 4840000000 12 ماهه 2262000000 249700000
6 4840000000 12 ماهه 1825000000 292700000
7 4840000000 18 ماهه 2767000000 144800000
8 4840000000 18 ماهه 2332000000 175000000
9 4840000000 18 ماهه 1898000000 205500000
10 4840000000 24 ماهه 2778000000 113700000
11 4840000000 24 ماهه 2346000000 137600000
12 4840000000 24 ماهه 1914000000 161900000
13 4840000000 36 ماهه 2857000000 82600000
14 4840000000 36 ماهه 2430000000 100200000
15 4840000000 36 ماهه 2004000000 118300000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic Sport - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4990000000 6 ماهه 2772000000 406000000
2 4990000000 6 ماهه 2318000000 488500000
3 4990000000 6 ماهه 1864000000 571400000
4 4990000000 12 ماهه 2784000000 213500000
5 4990000000 12 ماهه 2332000000 257400000
6 4990000000 12 ماهه 1881000000 301800000
7 4990000000 18 ماهه 2853000000 149300000
8 4990000000 18 ماهه 2405000000 180400000
9 4990000000 18 ماهه 1956000000 211900000
10 4990000000 24 ماهه 2865000000 117200000
11 4990000000 24 ماهه 2419000000 141900000
12 4990000000 24 ماهه 1974000000 166900000
13 4990000000 36 ماهه 2945000000 85200000
14 4990000000 36 ماهه 2505000000 103400000
15 4990000000 36 ماهه 2067000000 121900000
BMW 5 Series Sedan - Premier Sport - 2017 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 9790000000 6 ماهه 5413000000 748500000
2 9790000000 12 ماهه 5437000000 396600000
BMW 5 Series Sedan - Champion - 2017 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 10340000000 6 ماهه 5717000000 790600000
2 10340000000 12 ماهه 5743000000 418800000
BMW 5 Series Sedan - Business - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 10740000000 6 ماهه 5967000000 873800000